แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

บัตรรายงานการปลูกต้นไม้

บัตรรายงานการปลูกต้นไม้

ตั้งแต่จีนไปจนถึงตุรกี ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เริ่มความพยายามในการปลูกต้นไม้ประจำชาติอย่างกระตือรือร้น และหลายคนกลายเป็นเรื่องเตือนใจ จีนเริ่มการรณรงค์ในปี 2521 เพื่อผลักดันทะเลทรายโกบีที่รุกล้ำเข้ามา ซึ่งกลายเป็นทะเลทรายที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก อันเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าจำนวนมากและการกินหญ้ามากเกินไป ซึ่งรุนแรงขึ้นจากลมแรงที่พัดพาการกัดเซาะ โครงการ Three-North Shelter Forest ของจีน...

Continue reading...